Thông Báo: Thánh Lễ Tạ Ơn Tại TTTM Trà Kiệu và Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Nhà Thờ Chính Tòa

Về ngày Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót: Ngày 13/11/2016

+ Tại TTTM Trà Kiệu: Thánh lễ Tạ ơn vào Lúc 9 giờ 00 (Có trực tuyến tại website của Giáo phận Đà Nẵng hoặc kênh Youtube của Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Đà Nẵng)

+ Tại Nhà thờ Chính Tòa: Thánh lễ Bế Mạc vào lúc 15 giờ 00. (Ban Tổ Chức Năm Thánh gửi Thông báo đính kèm)

ta-on_tra-kieu_1

ta-on_tra-kieu_2

be-mac_chinh-toa_fix

Các file đính kèm:

Chương trình lễ Tạ ơn tại TTTM Trà Kiệu

Chương trình chi tiết Lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng