Thống kê Giáo hội Công giáo 2013

WHĐ (21.10.2015) / Fides – Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm, hãng tin Fides của Toà Thánh Vatican đưa ra hình ảnh và hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới qua các con số thống kê. Trong Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, Chúa nhật 18-10-2015, Fides đã công bố bản thống kê sau đây dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Thống kê Giáo hội Thường niên (Annuarium Statisticum Ecclesiae), tính đến 31-12-2013. Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

Dân số thế giới -Tín hữu Công giáo

Châu lục Dân số Tín hữu Công giáo Tỉ lệ
Châu Phi 1.089.948.000 (+23.808.000) 206.224.000 (+7.637.000)  18,92 % (+0,29)
Châu Mỹ 964.836.000 (+17.865.000) 613.870.000 (+15.051.000) 63,62 % (+0,38)
Châu Á 4.282.035.000 (+27.776.000) 136.802.000 (+2.161.000) 3,19 % (+0,03)
Châu Âu 718.995.000 (+289.000) 287.153.000 (+285.000)  39,94 % (-0,03)
Châu Đại Dương 37.984.000 (+683.000) 9.877.000 (+171.000)  26,03 % (+0,01)
TỔNG CỘNG 7.093.798.000 (+70.421.000) 1.253.926.000 (+25.305.000)  17,68% (+0,19)

Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục

Châu lục Số dân

trên một linh mục

Số tín hữu Công giáo

trên một linh mục

Châu Phi 26.059 (-506) 4.931 (-17)
Châu Mỹ 7.836 (+132) 4.986 (+115)
Châu Á 47.171 (-360) 2.225 (-17)
Châu Âu 3.903 (+49) 1.559 (+21)
Châu Đại Dương 8.044 (+147) 2.092 (+38)
TỔNG CỘNG 13.752 (+180) 3.019 (+54)

Giáo khu – Điểm truyền giáo

Châu lục Giáo khu Điểm truyền giáo

có linh mục

Điểm truyền giáo

không có linh mục

Châu Phi 536 (+2) 554 (+26) 75.505 (+1.569)
Châu Mỹ 1.084 (+1) 449  (-49) 16.235  (+802)
Châu Á 534 (+1) 763 (+58) 41.381 (+584)
Châu Âu 754 (+3) 68 (-13) 105 (-2)
Châu Đại Dương 81 (+1) 37 (+2) 643 (+121)
TỔNG CỘNG 2.989 (+8) 1.871 (+24) 133.869 (+3.074)

Giám mục

Châu lục Tổng số giám mục Giám mục giáo phận Giám mục dòng
Châu Phi 705 (+5) 509 (+3) 196 (+2)
Châu Mỹ 1.936 (+17) 1.385 (+16) 551 (+1)
Châu Á 780 (+14) 584 (+8) 196 (+6)
Châu Âu 1.621 (+9) 1.383 (+6) 238 (+3)
Châu Đại Dương 131 (-5) 84 (-5) 47 (=)
TỔNG CỘNG 5.173 (+40) 3.945 (+28) 1.228 (+12)

Linh mục

Châu lục Tổng số linh mục Linh mục giáo phận Linh mục dòng
Châu Phi 41.826 (+1.693) 28.679 (+1.186) 13.147 (+507)
Châu Mỹ  123.112 (+188) 83.403 (+539) 39.709 (-351)
Châu Á  61.482 (+1.440) 35.631 (+900) 25.851 (+540)
Châu Âu 184.206 (-2.283) 130.069 (-1.673) 54.137 (-610)
Châu Đại Dương 4.722 (-3) 2.750 (+19) 1.972 (-22)
TỔNG CỘNG 415.348 (+1.035) 280.532 (+971) 134.816 (+64)

Phó tế vĩnh viễn

Châu lục Tổng số

Phó tế vĩnh viễn

Phó tế vĩnh viễn

giáo phận

Phó tế vĩnh viễn

dòng tu

Châu Phi 427  (+8) 392 (+5) 35 (+3)
Châu Mỹ 27.942 (+684) 27.756 (+660) 186 (+24)
Châu Á 238 (+8) 201 (+23) 37 (-15)
Châu Âu 14.199 (+373) 13.916 (+381) 283 (-8)
Châu Đại Dương 389 (+18) 385 (+15) 4 (+3)
TỔNG CỘNG 43.195 (+1.091) 42.650 (+1.084) 545 (+7)

Tu sĩ nam nữ

Châu lục Nam Nữ
Châu Phi 8.427 (-218) 69.883 (+1.293)
Châu Mỹ 15.998 (+45) 181.847 (-4.548)
Châu Á 11.855 (+167) 169.762 (+172)
Châu Âu 17.441 (+133) 263.870 (-5.662)
Châu Đại Dương 1.532 (+78) 8.213 (-209)
TỔNG CỘNG 55.253 (-61) 693.575 (-8.954)

Hội viên tu hội đời

Châu lục Nam Nữ
Châu Phi 79 (+2) 917 (+66)
Châu Mỹ 239 (-15) 5.705 (+270)
Châu Á 64 (-8) 1.842 (+3)
Châu Âu 329 (-38) 15.448 (-545)
Châu Đại Dương 1 (=) 43 (-1)
TỔNG CỘNG 712 (-59) 23.955 (-747)

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Châu lục Thừa sai giáo dân Giáo lý viên
Châu Phi 7.226 (+31) 402.994 (+9.414)
Châu Mỹ 320.486 (+3.083) 1.822.016 (-24.091)
Châu Á 32.334 (+990) 370.249 (+4.529)
Châu Âu 7.544 (+1.088) 548.176 (-1.702)
Châu Đại Dương 89 (-1) 14.133 (-1.225)
TỔNG CỘNG 367.679 (+5.191) 3.157.568 (-13.075)
Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu
Châu lục Tổng số

Đại chủng sinh

Đại chủng sinh

(giáo phận)

Đại chủng sinh

(dòng tu)

Châu Phi 27.892 (+164) 18.951 (+238) 8.941 (-74)
Châu Mỹ 35.841 (-1.180) 23.491 (-507) 11.170 (-673)
Châu Á 35.104 (-372) 16.331 (+10) 18.773 (-382)
Châu Âu 19.574 (-354) 12.120 (-154) 7.454 (-200)
Châu Đại Dương 1.020 (-58) 644 (-39) 376 (-19)
TỔNG CỘNG 118.251 (-1.800) 71.537 (-452) 46.714 (-1.348)

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số

Tiểu chủng sinh

Tiểu chủng sinh

(giáo phận)

Tiểu chủng sinh

(dòng tu)

Châu Phi 52.852 (-233) 46.302 (-993) 6.550 (+760)
Châu Mỹ 14.007 (+42) 10.143 (+164) 3.864 (+206)
Châu Á 25.472 (+407) 16.601 (+527) 8.871 (-120)
Châu Âu 9.353 (-1.000) 5.332 (-764) 4.021 (-236)
Châu Đại Dương 244 (+9) 178 (-4) 66 (+13)
TỔNG CỘNG 101.928 (-775) 78.556 (-1.398) 23.372 (+623)

Trường học và học sinh

Châu lục Nhà trẻ & mẫu giáo Số trẻ ở Nhà trẻ & mẫu giáo TrườngTiểu học Số học sinh Tiểu học TrườngTrung học Số học sinh Trung học Sinh viêncao đẳng Sinh viênđại học
Châu Phi 15.950 1.525.589 37.942 16.110.244 12.756 5.428.610 94.976 132.990
Châu Mỹ 16.799 1.480.202 22.439 6.587.979 11.766 4.239.329 711.678 1.859.633
Châu Á 14.331 1.959.869 16.207 5.868.443 10.710 5.634.415 1.212.661 418.977
Châu Âu 24.906 1.953.859 16.354 2.960.238 9.797 3.683.994 279.104 288.826
Châu Đại Dương 1.277 44.150 3.880 727.300 670 421.069 11.378 27.514
TỔNG CỘNG 73.263 6.963.669 96.822 32.254.204 45.699 19.407.417 2.309.797 2.727.940

Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện   

Châu lục Bệnhviện Dưỡngđường Trung tâmchăm sócbệnh nhânphong Nhà chongười già và người khuyết tật Cô nhi viện Nhà trẻ Trung tâmtư vấn hôn nhân Trung tâmphục hồi chức năng xã hội Các cơ sở khác
Châu Phi 1.167 5.252 201 630 1.292 2.641 1.774 264 2.339
Châu Mỹ 1.495 4.751 59 3.679 2.219 3.412 5.747 1.763 15.474
Châu Á 1.134 3.558 328 2.530 3.944 3.498 892 666 5.207
Châu Âu 1.032 2.530 22 8.158 2.200 2.408 5.715 1.103 15.040
Châu Đại Dương 206 536 1 521 115 123 263 100 196
TỔNG CỘNG 5.034 16.627 611 15.518 9.770 12.082 14.391 3.896 38.256

***

Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, (tính đến 13-10-2015), như sau:

Nguồn: http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/STATISTICHE_Ottobre_2015.doc

 

Minh Đức