Trắc Nghiệm Giáo Lý: Cuộc Khổ Nạn, Chịu Chết Và Phục Sinh Của Chúa Giê-su Ki-tô

Chúng ta đang ở trong Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Ki-tô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a, đến cuộc Thương Khó hồng phúc và sự Phục Sinh vinh quang của Người.

Để ôn lại những biến cố quan trọng đó Website Giáo phận gởi đến các em các câu giáo lý trắc nghiệm liên quan đến biến cố này. Các em hãy đọc kỹ câu hỏi và chọn câu trả lời đúng nhất nhé. Mời các em

  • Ghi chú: Bài kiểm tra chỉ tương thích với màn hình máy tính.

Bắt đầu kiểm tra