Truyền Giáo Làm Nên Giáo Hội

TRUYỀN GIÁO LÀM NÊN GIÁO HỘI

Hôm thứ Bảy 04/6/2016, ĐGH Phanxicô đã gặp gỡ các vị giám đốc toàn quốc của Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo và những người đang làm việc với Thánh Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo (PMU) do Chân Phước Paolo Manna, một linh mục thừa sai của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải Ngoại khởi xướng. Trong bài phát biểu với nhóm, ĐTC Phanxicô đã nói rằng “nhờ trực giác của Chân Phước Paolo Manna và những suy tư của Tông Toà, Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Hội Thánh tới một hiểu biết thấu đáo hơn về bản chất truyền giáo của mình, và sau đó Công đồng chung Vatican II đã giúp cho trưởng thành.

Chân Phước Paolo Manna nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo các Giám mục và Linh mục, thông qua họ, là tầng lớp giáo dân về sứ mạng Truyền giáo. Nhưng Đức Giáo hoàng quả quyết rằng, nhấn mạnh đến việc đào tạo hàng giáo sĩ không có nghĩa là “giảm thiểu Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo thành một thực tại đơn thuần của hàng giáo sĩ.” Đúng hơn, đây là sứ mạng “hỗ trợ giáo quyền trong việc phục vụ bản chất truyền giáo của Hội Thánh” vốn dành cho mọi người bằng những cách thế riêng biệt trong Hội Thánh. Theo đường hướng này, “các vị mục tử trong Hội Thánh giúp gìn giữ Hội Thánh trong tình trạng truyền giáo mọi lúc và mọi nơi.”

ĐTC nói: “Chính Truyền giáo tạo nên Hội Thánh, và giữ các tín hữu trong ý định cứu độ của Thiên Chúa.” ĐTC cũng yêu cầu các vị giám đốc và những người cộng tác tập trung vào việc dấn thân vào “việc thường huấn về Truyền giáo” với “ý hướng phục vụ và nuôi dưỡng căn tính truyền giáo của toàn thể Hội Thánh.” Mặc dầu những nỗ lực của hội Truyền giáo là quan trọng, nhưng vẫn cần thiết một niềm đam mê và tính huyền nhiệm nữa.” ĐTC nói rằng “Tôi sợ rằng công việc của anh em có thể chỉ mang tính tổ chức, hoàn toàn bài bản nhưng chẳng có chút đam mê nào. Một sứ mạng mà không mang tính “huyền nhiệm của các thánh và các vị tử đạo” sẽ không hiện thực và nếu một điều gì đó cần phải được hi sinh, thì chúng ta hi sinh việc tổ chức, và thẳng tiến với sự huyền nhiệm các thánh nhân.”

Kết thúc bài phát biểu, ĐTC Phanxicô mời gọi các vị giám đốc và các cộng tác viên dấn thân vào công cuộc “tái suy tư” về sứ mạng của mình với một mục tiêu “cải tổ hợp thời những phương thức” và “một sự canh tân chính thống.” ĐTC cũng bày tỏ niềm tri ân của Ngài với các hoạt động của Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo, và ký thác việc phục vụ của liên hiệp cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Truyền Giáo, cho các Thánh Phêrô và Phaolô, Thánh Guido Maria Conforti và cho Chân Phước Paolo Manna.

Ban MVTT/GP trích dịch

từ bài tường thuật “Pope Francis: Mission makes the Church” của Christopher Wells trong Vatican Radio,

ngày 04/6/2016 – nguồn: vatican.va