Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay: Khuôn mặt Ngài biến đổi

– Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Lễ Tro và bổ nhiệm các Thừa sai Lòng Thương Xót

– Chương trình cao học về nhà thần học Joseph Ratzinger

– Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Bệnh nhân lần thứ 24 đã được cử hành tại Nazareth

– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Mexico: Cuộc hội kiến lịch sử với Giáo chủ Chính thống Nga.

  ↓

Tập tin đính kèm

WHĐ